บริษัท ซี อีเอชเอส คอนซัลแทนส์ จำกัด อบรมและให้คำปรึกษาแก่บุคคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความรู้

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
SEA EHS CONSULTANTS CO., Ltd.
ร่วมรับผิดชอบในการสร้างความปลอดภัย
การมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากโรงงานอุตสาหกรรม
สนับสนุน ช่วยเหลือ องค์กรในการจัดการ
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นแหล่งความรู้ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ
ร่วมรับผิดชอบสังคมในการสร้างความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุน ช่วยเหลือ โรงงาน บริษัท และองค์กรต่างๆให้มีการจัดการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ความรู้ คำปรึกษาแก่องค์กรและหน่วยงานดังกล่าว

อบรมและให้คำปรึกษาแก่บุคคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ และดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีก้าวหน้าในการทำงาน

เป็นแหล่งความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลากรด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
ให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่องค์กร บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมและบุคคลากรให้สามารถจัดการประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยั้งยืน

ให้บริการตรวจประเมินระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยการตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย แก่โรงงาน บริษัท องค์กร

ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่บุคคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย